Bilgi Güvenliği Genel Politikamız

Amacımız Hassas Bilginin Korunması…

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BGYS, kurumun hassas bilgilerini yönetebilmek amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistemin temel amacı hassas bilginin korunmasıdır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri (BT) sistemlerini kapsar. Form Sünger A.Ş. bünyesinde bilgi güvenliğine dair hazırlanan tüm politika, süreç, talimat ve standartlar Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini destekler.

Form Sünger A.Ş. bünyesinde etkin bir BGYS yönetiminin gerçekleştirildiğini ve sağladığı tüm hizmetlere yönelik bilgi güvenliği gereksinimlerinin karşılandığını 2017 Ekim ayında sertifikasyon çalışmalarını tamamladığı IS0/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Standardı çerçevesinde taahhüt eder.